Modell: Victoria Ihle Gjelstad. Styling: Karen Eriksen: Photo: Anne Helene Gjelstad. Yarn from SandnesGarn

Modell: Victoria Ihle Gjelstad. Styling: Karen Eriksen: Photo: Anne Helene Gjelstad. Yarn from SandnesGarn

Design: Maria Vinden via Webnode