Modell: Victoria Ihle Gjelstad. Styling: Karen Eriksen: Photo: Anne Helene Gjelstad. Yarn from Artyarn

Modell: Victoria Ihle Gjelstad. Styling: Karen Eriksen: Photo: Anne Helene Gjelstad. Yarn from Artyarn

Design: Maria Vinden via Webnode