Modell: Victoria Ihle Gjelstad. Styling: Karen Eriksen: Photo: Anne Helene Gjelstad. Neclace crocheted with yarn from DaleGarn

Modell: Victoria Ihle Gjelstad. Styling: Karen Eriksen: Photo: Anne Helene Gjelstad. Neclace crocheted with yarn from DaleGarn

Design: Maria Vinden via Webnode