Cover picture of my new book. Modell: Thea Josephine Charrier Bjerkan. Photo: Anne Helene Gjelstad. Styling: Anne Cecilie Olavesen og Thao Tran

Cover picture of my new book. Modell: Thea Josephine Charrier Bjerkan. Photo: Anne Helene Gjelstad. Styling: Anne Cecilie Olavesen og Thao  Tran

Design: Maria Vinden via Webnode